Sõiduk

Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mistahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust.

Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse sõiduki järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel sõiduk kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

Ülevaatusel nõutavad dokumendid

Ülevaatuseks peab sõiduki juht esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

Sõiduki registreerimistunnistus. Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:

 • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus;
 • erakorralisel ülevaatusel politsei poolt väljastatud sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt;
 • kordusülevaatusel ülevaatuspunkti poolt väljastatud sõiduki tehnoülevaatuse kontrollkaart.

Ülevaatusel kohustuslik sõiduki lisavarustus

Sõidukiga ülevaatusele minnes veendu, et kaasas on järgmine lisavarustus:

 • Tõkiskingad (v.a L-kategooria sõidukil);
 • Ohukolmnurk (v.a L-kategooria sõidukil ja haagisel);
 • Esmaabivahendid (juhul kui tegemist on ettevõtte sõidukiga või ühissõidukiga – loe lähemalt SIIT);

Tulekustuti:

 • < 3,5t täismassiga M1/N1-kategooria sõidukil üks 1 kg kustutusaine massiga kustuti;
 • > 3,5t täismassiga M1-kategooria sõidukil, M2- ja M3-kategooria (mitte üle 17 istekoha, sh juht) ning N2- ja N3-kategooria sõidukil üks 2 kg kustutusaine massiga kustuti;
 • M2- ja M3-kategooria (üle 17 istekoha, sh juht) sõidukil üks 6 kg kustutusainega kustuti või kaks 2 kg kustutusaine massiga kustutit. Liigendatud sõiduki (nt liigendbuss) puhul peab üks 2 kg kustutusaine massiga kustuti olema igas liigendatud osas/haagises.

Loe lähemalt:

Ülevaatusele esitamise tähtajad

Kategooria Pärast esmaregistreerimist Kasutatud alla 10a. Kasutatud üle 10a.
M1, L3e, L4e, L5e, L7e 48 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
O1 48 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
N1 24 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
N2, N3, O2, O3, O4 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
M2, M3 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

Loe lisaks:

Infoks
 • Kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele 2 kuu jooksul enne või pärast määratud ülevaatuse aega, loetakse see korralisele ülevaatusele esitatuks määratud ajal. Järgmise korralise ülevaatuse aeg arvatakse määratud ajast alates.
 • Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist määratakse uus korralise ülevaatuse aeg.
 • Eriliigilisele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu. Kui M1 või N1 kategooria sõiduki eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg, siis on korralise ülevaatuse aeg sama kui eriliigilise ülevaatuse aeg.