DIISELMOOTOR
1. Keskkonnaministri 22. Septembri 2004 a. määruse nr. 122 “Mootorsõidukite heitegaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused” lisa 6.
2. Kui valmistaja on määranud mootorsõiduki heitgaasis sisalduvatele saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme rangemad piirväärtused kui selles määruses, siis ei tohi heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkogused, suitsusus ja müratase ületada valmistaja piirväärtusi.

DIISELMOOTOR
Kompressioonsüütega mootoriga mootorsõiduki heitgaasi suitsususe piirväärtused.
Alates 01.01.1980. a esmaregistreeritud mootorsõidukite puhul ei tohi suitsususe tase (korrigeeritud neeldumistegur K) ületada liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki tootja poolt määratud suitsususe taset. Kui see teave ei ole kätte saadav, siis ei tohi suitsususe tase ülelaadeta mootorite puhul ületada 2,5 m-1 ja turbomootorite puhul 3,0 m-1. Diiselmootoriga sõidukile esmaregistreeritud alates 01.07.2008., või  heitmenormiga  Euro IV, Euro V, Euro EEV,  kehtib piirnorm 1,5 m-1.

CO, CH BENSIINIMOOTIRID K.A CNG, LPG MOOTORID

Mootori tüüp
(esmakasutusele võtmise aeg)
Tühikäigul Väntvõlli
pöörlemissagedusel n 2000 p. min
CO CH CO CH λ
kõik tüübid (enne 01.01.1973) Ei piirata või peab vastama valmistaja piirväärtusele
kõik tüübid
( 01.01.1973 – 31.12.1986)
4,50% 1000
ppm
kõik tüübid
(alates 01.01.1987)
3,50% 600
ppm
Katalüüsmuunduriga ja lambda-anduriga töötavad mootorid
(olenemata esmakasutusele võtmise ajast)
0,50% 100
ppm
0,30% 100
ppm
1+/-0,03
Katalüüsmuunduriga ja lambda-anduriga töötavad mootorid
(alates 01.07.2002)
0,30% 100
ppm
0.20% 100
ppm
1+/-0,03

PIDURID

Sõiduki kategooria Vähim lubatud rataste pidurdusjõudude summa suhe
sõiduki massist teepinnale põhjustatud koormusesse
Sõiduki esmane registreerimine
M1 sõidupidur 50% sõltumata valmistamisaastast
M1 sõidupidur 58% esmaregistreeritud alates 29.07.2010
N1 sõidupidur 45% enne 1988.a.
N1 sõidupidur 50% 1988.a või hiljem
M1, N1 seisupidur 16% sõltumata valmistamisaastast
Sõiduki
kategooria
Lubatud pidurdusjõudude erinevus ühe
telje ratastele
Sõiduki
esmane registreerimine
M1, N1 sõidupidur 30% sõltumata valmistamisaastast
M1, N1 seisupidur 70% sõltumata valmistamisaastast